Přípravek na nádobí koncentrovaný

Katalogové číslo: 403803

Vysoce koncentrovaný prostředek na mytí nádobí.

Vaše cena: 180,00 Kč
  • Produkt je skladem

Popis zboží

Přípravek je silný, vysoce účinný, přitom šetrný k nádobí i k pokožce. Ruce nedráždí a nevysušuje, má neutrální pH.

  • vysoce koncentrovaný
  • 4x účinnější než běžné přípravky
  • likviduje tuk i z obtížně čistitelných hrnců, pekáčů či pánví

Vzhledem k dokonalé technologii stačí použít cca 4x menší množství přípravku oproti ostatním prostředkům na mytí nádobí.

Výsledek obrázku pro GHS07 pictogram

Signální slovo: Varování

H317: Může způsobit alergickou reakci na kůži.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout  snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501: Odstraňte obsah/obal

Parametry

Obsah: 1 l
Prodávající: FINCLUB plus, a.s., Vendryně 144, 739 94 Vendryně, Česká republika

Diskuze k produktu

Dobrý den, proč je v nabídce napsáno, že se jedná o EKOLOGICKÝ prostředek (přípravek na mytí nádobí), když je pak dále psáno : 1) ZPŮSOBUJE VÁŽNÉ PORANĚNÍ OČÍ 2) PO MANIPULACI DŮKLADNĚ OMYJTE (umyté nádobí?)??? Jedná se skutečně o EKOLOGICKÝ výrobek? Děkuji. JK.
Kosina Jarek
14. 1. 2020
Je nutno rozlišovat mezi přípravky ekologickými a přírodními. Ekologický přípravek neznamená, že je vyrobený pouze z přírodních surovin na rozdíl od přírodního. Varování, která jsou na obale, jsou povinná v rámci nařízení EU pro daný typ výrobku, a je samozřejmé, že i ekologický přípravek není vhodné dávat si do očí či jej mít dlouho na pokožce (účelem prostředku na nádobí je především odmašťovací účinek, který by mohl způsobit vysušení pokožky). Dále je nutné podotknout, že ani přípravky vyrobené zcela na přírodní bázi (což není náš případ), není vhodné dávat do očí či je nechat působit na pokožky, neboť obsahují deriváty esenciálních a rostlinných olejů, mají odmašťovací účinek a podobná varování by byla asi i na nich. Vyloženě přírodní prostředky mají jen nepatrný podíl na trhu, protože jednak jsou velmi drahé a dále mají velmi nízkou účinnost. Ekologický prostředek na mytí nádobí, který není vyroben na přírodní bázi tedy znamená, že výrobek je maximálně šetrný k životnímu prostředí. Do této definice spadá jednak jeho snadná rozložitelnost v přírodě (biodegrabilita), a dále že neobsahuje látky, které jsou k životnímu prostředí nešetrné, či látky, které mohou potenciálně ohrožovat zdraví. Jedná se např. o to, že v širším slova smyslu ekologické výrobky neobsahují fosfáty, parabeny či celou řadu dalších látek, které jsou pro přírodu a člověka škodlivé. Pokud jde o výraz „ekologický“ na etiketě výrobku, platí pravidlo, aby takový výrobek mohl být etiketou označen, musí výrobce předložit složení výrobku ke schválení organizaci určenou EU, avšak za toto označení je nutné zaplatit vysoký poplatek za každý vyrobený obal. Proto výrobce Codina označení „ekologický“ na obalech nepoužívá, jelikož by došlo k podstatnému zdražení výrobků. Finclub
Finclub
14. 1. 2020

Recenze

    Nebyly nalezeny žádné recenze.

Související a podobné produkty

Houbičky 2ks

  • 80,00 Kč

Odolné houbičky pro celou domácnost

Proč nakoupit u nás?

Přírodní
produkty

TOP kvalita
produktů

Rostliny z ekologických
oblastí

Více jak 30 let
na trhu

Garance lékařského
grémia