ESF - Operační program Zaměstnanost 2014 – 2020

ESF - Operační program Zaměstnanost 2014 – 2020

 

Společnost FINCLUB plus, a.s.

se v rámci Evropského sociálního fondu zapojila do programu Operační program Zaměstnanost 2014-2020 řízeným MPSV ČR.

S podporou finančního příspěvku Evropské Unie ve výši 85% celkových způsobilých výdajů realizuje projekt s názvem:

Profesní rozvoj zaměstnanců FINCLUB plus s registračním číslem CZ.03.1.52/0.0/16_043/0005486.

Předpokládaná doba realizace projektu je od 1.6.2017 – 31.5.2019

Popis projektu: Projekt je zaměřen na profesní rozvoj zaměstnanců společnosti Finclub, na zdokonalení jejich schopností v různých oblastech, které zajistí další růst společnosti a rozšíření produktového portfolia o nové výrobky. Školení bude zaměřeno na manažerské a obchodní dovednosti.

Cíle projektu: Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Aktuality:

08/2017 Společnost FINCLUB plus, a.s. plánuje zahájit výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit. Výběrové řízení bude řádně zveřejněno na stránkách Evropského sociálního fondu v sekci Zadávací řízení.

Proč nakoupit u nás?

Přírodní
produkty

TOP kvalita
produktů

Rostliny z ekologických
oblastí

Více jak 25 let
na trhu

Garance lékařského
grémia