Čistič na sklokeramické desky

Katalogové číslo: 409001

Čistič na sklokeramické desky CODI VITROCERAMIC

Vaše cena: 240,00 Kč
  • Produkt je skladem

Popis zboží

Usazená nečistota nemá šanci

  • čistí a leští, chrání a dodává lesk
  • na povrchu zanechává neviditelný ochranný film
  • čistí sklokeramické desky a indukční sporáky bez škrábanců

Signální slovo: Nebezpečí

H318 Způsobuje vážné poškození očí

H315 Dráždí kůži

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte...

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501: Odstraňte obsah/obal …

EUH 208: Obsahuje kvartérní sloučeninu. Může vyvolat alergickou reakci. Látka přispívající ke klasifikaci 2-aminoethanol.

Parametry

Obsah: 750 ml
Návod k použití: Naneste prostředek na vychladlou sklokeramickou desku. Nechte chvíli působit, poté vlhkým hadříkem nebo houbičkou povrch vyčistěte. Nakonec přetřete suchým hadříkem nebo papírovou utěrkou. Podle potřeby postup opakujte.
Prodávající: FINCLUB plus, a.s., Vendryně 144, 739 94 Vendryně, Česká republika

Diskuze k produktu

Nebyly nalezeny žádné komentáře.

Recenze

  • Oblíbila jsem si odmašťovač CODI a čistič na sklokeramiku. Také zbožňuji osvěžovače ve spreji pro domácnost - oba, ten žlutý i ten modrý. Kamarádka ode mne pravidelně kupuje odmašťovač CODI a pak mám pár známých, které mají v oblibě pánskou vůni Bondage Hommes.
    Anna C.

Proč nakoupit u nás?

Přírodní
produkty

TOP kvalita
produktů

Rostliny z ekologických
oblastí

Více jak 30 let
na trhu

Garance lékařského
grémia