OP LZZ projekt

OP LZZ projekt

Rozvoj kompetencí zaměstnanců k posílení priorit společnosti FINCLUB PLUS, a.s.

Zvýšení adaptability zaměstnanců a zmírnění dopadů ekonomické krize vzděláváním zaměstnanců společnosti FINCLUB PLUS, a.s.

Rozvoj kompetencí zaměstnanců k posílení priorit společnosti FINCLUB PLUS, a.s.

 

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.00001

Cílem projektu je zvýšit odbornost zaměstnanců společnosti FINCLUB PLUS, a.s. a v rámci inovovaného systému vzdělávání vyškolit interní mentory. Dalším cílem je podpora rovných příležitostí žen a mužů v oblasti udržování kontaktu se zaměstnanci či zaměstnankyněmi na rodičovské dovolené.

Samotné vzdělávání je rozděleno do 4 dílčích částí: zvyšování odborných kompetencí pro top management, střední management a THP, pracovníky ekonomického oddělení a pracovníky logistiky a skladu. Vzdělávání je koncipováno na realizaci 25 kurzů. Vybraní zaměstnanci budou proškoleni v potřebných oblastech podle svého pracovního zaměření.

Od zapojení zaměstnanců do vzdělávacích aktivit si slibujeme prohloubení odborných znalostí pracovníků, čímž dojde ke zvýšení jejich odbornosti, efektivity práce a v konečném důsledku i zvýšení konkurenceschopnosti společnosti na trhu.

Projekt byl zahájen v květnu 2013 a potrvá do dubna 2015. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu.

 


 

Zvýšení adaptability zaměstnanců a zmírnění dopadů ekonomické krize vzděláváním zaměstnanců společnosti FINCLUB PLUS, a.s.

 

Registrační číslo projektu: CZ.1.04./1.1.02/35.00150

Dne 7.9.2009 jsme zahájili realizaci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců a zmírnění dopadů ekonomické krize vzděláváním zaměstnanců společnosti FINCLUB PLUS, a.s., na této stránce budeme uveřejňovat informace o jeho realizaci.

Dne 5.10.2009 jsme vyhlásili výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb pro tento projekt, které bylo dnem 30.10.2009 ukončeno.

Dodavatelem vzdělávacích služeb byla vybrána společnost TEMPO TRAINING & CONSULTING, s.r.o.

 

 

 

 

 

Proč nakoupit u nás?

Přírodní
produkty

TOP kvalita
produktů

Rostliny z ekologických
oblastí

Více jak 25 let
na trhu

Garance lékařského
grémia