ESF - Operační program Zaměstnanost 2014 – 2021

ESF - Operační program Zaměstnanost 2014 – 2021

 

Společnost FINCLUB plus, a.s.

se v rámci Evropského sociálního fondu zapojila do programu Operační program Zaměstnanost 2014-2020 řízeným MPSV ČR.

S podporou finančního příspěvku Evropské Unie ve výši 85% celkových způsobilých výdajů realizuje projekt s názvem:


Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti FINCLUB PLUS, a.s., registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012291.

Předpokládaná doba realizace projektu je od 1. 11. 2019 – 31. 10. 2021

Popis projektu: Projekt je zaměřen na zvýšení kvalifikace a dovedností zaměstnanců v rámci aktivit Měkké a manažerské dovednosti.

Cíle projektu: Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků. Projekt podnikového vzdělávání zaměstnanců FINCLUB PLUS, a.s. řeší zvýšeni kvalifikace a zlepšení různých dovedností pracovníků společnosti. Předpokládáme, že rozvoj zaměstnanců zajistí další růst společnosti a přizpůsobivost vůči změnám.

Výsledek: Minimálně 24 osob z toho 6 ve věku 54+ zvýší svou úroveň znalostí a dovedností.


Profesní rozvoj zaměstnanců FINCLUB plus s registračním číslem CZ.03.1.52/0.0/16_043/0005486.

Předpokládaná doba realizace projektu je od 1.6.2017 – 31.5.2019

Popis projektu: Projekt je zaměřen na profesní rozvoj zaměstnanců společnosti Finclub, na zdokonalení jejich schopností v různých oblastech, které zajistí další růst společnosti a rozšíření produktového portfolia o nové výrobky. Školení bude zaměřeno na manažerské a obchodní dovednosti.

Cíle projektu: Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Proč nakoupit u nás?

Přírodní
produkty

TOP kvalita
produktů

Rostliny z ekologických
oblastí

Více jak 30 let
na trhu

Garance lékařského
grémia